Patron 16 MPR - Męskie Plutony Różańca we Wrocławiu

Przejdź do treści

Menu główne:

Patron 16 MPR

O nasW dniu 03.03.2018 na spotkaniu poprzedzonym modlitwą i po przedstawieniu propozycji w drodze głosowania
16 Męski Pluton Różańca Świętego wybrał swojego Patrona.

Najważniejszą rolę podczas wyboru odgrywała nie atrakcyjność imienia, ale życie i czyny przedstawionych patronów. Wszyscy zgodnie uważamy, że to właśnie ich wybór powinien stać się dla nas wzorem do naśladowania.

Jednomyślnie obraliśmy na patronów:
Błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego - Męczenników z Pariacoto.

Polscy Błogosławieni to dwaj Bracia zakonni, niczym dwójki braterskie w plutonie, strzegący wiary, którzy nie wyparli się jej w obliczu śmierci.

Jak napisał Br. Jakub Rychlewski SDS Salwatorianin
"Słowa, zawarte w Mądrości Syracha (Syr 2, 1-4):

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!

Właśnie te słowa w przepiękny sposób odzwierdziedlają Ojca Zbigniewa i Ojca Michała. Pokazują to, czego dokonali. W końcu życie zakonne to codzienne przybijanie się do krzyża!"

Ojcowie nie wahali się oddać życia za Chrystusa. Od nich będziemy czerpać przykład, jak żyć, by swego życia nie zmarnować. Wierząc w moc modlitwy i zbawienną pomoc patronów, za ich pośrednictwem będziemy zanosić nasze modlitwy i otrzymane prośby przed tron Boga Ojca Wszechomogącego.


Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto, módlcie się za nami!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego