Patron 12 MPR - Męskie Plutony Różańca we Wrocławiu

12 i 16 Męski Pluton Różańca Świętego we Wrocławiu
Przejdź do treści

Patron 12 MPR

O nas
PATRON 12 MPR
______________________________
  • z dniem 14  sierpnia 2016 roku, ogłaszamy wybór patrona i orędownika. Za  pośrednictwem którego, przed obliczem Pana Boga i wobec wszystkich  aniołów i świętych będziemy prosić o wstawiennictwo i wypraszanie dla  nas łask.
  • Wierzymy, że dzięki tym łaskom, będzie łatwiej dźwigać każdego dnia własny krzyż i kroczyć po wąskiej drodze.

Patron 12 MPR - Św. Maksymilian Maria KolbeMODLITWY
DO ŚW. MAKSYMILIANA
MARIA KOLBE


O święty Maksymilianie,
podziwiam w Tobie żywy znak nowości Ewangelii
i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życia.
Uczysz mnie kochać bez ograniczeń
i w ten sposób przezwyciężać niechęć do tych,
którzy wyrządzają mi zło.
Uczysz mnie ufności i przezwyciężania zniechęcenia,
które często atakuje mnie wobec trudności.
Uczysz mnie odważnego podejmowania ryzyka
przy realizacji Bożych dzieł, bycia narzędziem Niepokalanej
i odkrywania, że mogę znaleźć radość
w ofiarowaniu siebie z miłości.
Módl się za mną, aby Maryja,
nasza Matka, uczyniła mnie
wiernym świadkiem Jezusa,
naszego Pana. Amen.
Święty Maksymilianie!
Radujemy się wielką chwałą Twoją
i dziękujemy Bogu za to,
że tak Cię wywyższył
i wsławił w obliczu świata.
Umiłowany nasz bracie!
Cały naród składa Ci hołd.
Serca nasze są pełne  wdzięczności
dla Ciebie, za Twoje oddanie się Bogu,
Matce Chrystusowej i  człowiekowi.
Rozumiesz nasze potrzeby,
pragnienia, troski i udręki.
Dlatego z ufnością Ci je polecamy.
Święty Maksymilianie,
patronie trudnych czasów
i męczenniku miłości
- módl się za nami!
Do św. Maksymiliana, za rodzinę

Św. Maksymilianie, po zużyciu Twoich energii
na głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom pod przewodem Maryi,
ofiarowałeś w Auschwitz Twoje życie,
aby rodzina nie została pozbawiona męża i ojca.
Przez Twoje heroiczne męczeństwo miłości naucz nas,
że rodzina jest darem,
za który warto ofiarować siebie samych.
Odkryłeś w Maryi źródło, z którego czerpałeś łaski,
aby być odważnym i wiernym uczniem Jezusa.
Pomóż nam przyjąć Ją jako naszą Matkę,
abyśmy doświadczali potęgi Jej wstawiennictwa na drodze naszego życia.
Bądź z nami, św. Maksymilianie,
i módl się w potrzebach naszej rodziny.
Amen.
Modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana

O POTRZEBNE ŁASKI
Św. Maksymilianie, który w swoim życiu
Odznaczałeś się heroiczną  miłością,
wspomóż nas swoim wstawiennictwem
i uproś nam potrzebne łaski o  które prosimy.
Amen.

O DAR DOBREJ MODLITWY
Św. Maksymilianie , wzorze wytrwałej modlitwy,
dopomóż nam umiejętnie  wykorzystać dar modlitwy
dla uświęcenia własnej duszy i dusz bliźnich.
Amen.

O MIŁOŚĆ
Św. Maksymilianie, który całe swoje życie
poświęciłeś Niepokalanej dla chwały Bożej i dla zbawienia ludzi,
naucz nas kochać jak najdoskonalej Jej Syna Jezusa
i każdego człowieka dla Niego.
Naucz nas przebaczać krzywdy i przykrości,
jakich doznajemy od innych na drodze naszego życia.
Amen.

O PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI
Św. Maksymilianie, który wiele razy
przeżywałeś wewnętrzne  doświadczenia i próby,
ustawicznie walcząc z pokusami i słabością,
dopomóż nam swoją modlitwą i dodaj odwagi
swoim przykładem, abyśmy w  codziennym
trudzie udoskonalali swoje życie w poczuciu
wielkiej  odpowiedzialności
za wierność Bożemu wezwaniu.
Amen.
Wróć do spisu treści