Męskie Plutony Różańca we Wrocławiu

12 i 16 Męski Pluton Różańca Świętego we Wrocławiu
Przejdź do treści
O nas
PATRONI 16 MPR
______________________________
W dniu 03.03.2018 na spotkaniu poprzedzonym modlitwą i po przedstawieniu propozycji w drodze głosowania
16 Męski Pluton Różańca Świętego wybrał swojego Patrona.

Najważniejszą  rolę podczas wyboru odgrywała nie atrakcyjność imienia, ale życie i  czyny przedstawionych patronów. Wszyscy zgodnie uważamy, że to właśnie  ich wybór powinien stać się dla nas wzorem do naśladowania.

Jednomyślnie obraliśmy na patronów:
Błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego - Męczenników z Pariacoto.

Polscy  Błogosławieni to dwaj Bracia zakonni, niczym dwójki braterskie w  plutonie, strzegący wiary, którzy nie wyparli się jej w obliczu śmierci.

Jak napisał Br. Jakub Rychlewski SDS Salwatorianin
"Słowa, zawarte w Mądrości Syracha (Syr 2, 1-4):

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!

Właśnie  te słowa w przepiękny sposób odzwierdziedlają Ojca Zbigniewa i Ojca  Michała. Pokazują to, czego dokonali. W końcu życie zakonne to codzienne  przybijanie się do krzyża!"

Ojcowie  nie wahali się oddać życia za Chrystusa. Od nich będziemy czerpać  przykład, jak żyć, by swego życia nie zmarnować. Wierząc w moc modlitwy i  zbawienną pomoc patronów, za ich pośrednictwem będziemy zanosić nasze  modlitwy i otrzymane prośby przed tron Boga Ojca Wszechomogącego.
MODLITWY
DO BŁ. MICHAŁA I ZBIGNIEWA
MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTOModlitwa dziękczynna

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa
Twoich synów – błogosławionych Michała i Zbigniewa
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.
Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
uczyń nas świadkami wiary,
nadziei i miłości,
zachowaj nasze życie
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.
Przyjmij do Twojego królestwa
niewinne ofiary przemocy
i daj im nagrodę wieczną.
Amen.
Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa,
Męczenników z Pariacoto

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski………………….,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Błogosławieni Męczennicy z Peru - Zbigniewie i Michale,
którzy pozostaliście wierni Chrystusowi aż do śmierci z ręki terrorystów,
prosimy Was o opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem.
Wyproście dla nas łaskę wytrwania w wierze i miłości w świecie,
w którym narasta przemoc, zwłaszcza wobec chrześcijan i szerzą się okrucieństwa.
Niech Wasze wstawiennictwo uchroni naszą Ojczyznę i każdego z nas
od terroryzmu i wszelkich innych przejawów przemocy.
Prowadźcie nas drogą modlitwy za ludzi popychanych przez szatana
do zbrodniczych ideologii.
Błogosławieni Zbigniewie i Michale, których tak jak naszego Pana niewinnie oskarżono,
zapisując  wyrok, skazano i zamordowano, wstawcie się u Jezusa,
aby otoczył Swoją opieką nasze rodziny i bliskich, i oddalił od nas zagrożenie
ze strony fanatyków, którzy przez rozlew krwi chcą realizować swoje cele.
Wyproście dla nas u Pana dar ufnego powierzenia się Jego Opatrzność
i życia w pokoju. Amen.
Modlitwa w obronie przed terroryzmem

Wszechmogący Boże, który uczyniłeś
Błogosławionych Zbigniewa i Michała
odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi,
udziel nam przez ich wystawiennictwo Twojego pokoju
i ochraniaj wszystkich zagrożonych terroryzmem.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Wróć do spisu treści