Męskie Plutony Różańca we Wrocławiu

12 i 16 Męski Pluton Różańca Świętego we Wrocławiu
Przejdź do treści
ZASADY MĘSKICH PLUTONÓW
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
______________________________


Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich  (Mt 18, 20)

Każdy z nas, żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do:


MODLITWY (codziennie)
1. Jednej, przeznaczonej dla niego na dany miesiąc tajemnicy Różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).
2. Po tej tajemnicy modlitwy do  św. Michała Archanioła.
3. Wezwania do patrona plutonu.
4. Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: „Święty Józefie, módl się za nami”.
5. Na koniec wezwania: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

POSTU (raz w miesiącu)
Każdy z nas zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu.  Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie  można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np.  w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post.

Modlimy się w intencji:
1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja).
2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego nam przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.
3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna, w której powierzamy:
 • PONIEDZIAŁEK – wspólnotę  Lew Judy, wszystkie Męskie Plutony i Drużyny Różańca, kadetów Męskich  Plutonów Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie
 • WTOREK – naszą Ojczyznę i sprawujących władzę
 • ŚRODA – wszystkie rodziny
 • CZWARTEK – wszystkie osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania i o jedność chrześcijan
 • PIĄTEK – wszystkich cierpiących, najsłabszych,  nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan,  więźniów, niewierzących,
 • SOBOTA – wszystkie kobiety
 • NIEDZIELA – papieża i cały Kościół
4. Do tego dołączamy również prośby o modlitwy nam przekazane, (wraz z intencją o uformowanie plutonu).

Inne zasady:
 • Raz w miesiącu raczej na spotkaniu lub ewentualnie przez internet następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.
 • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.
 • Żołnierz dwudziesty pierwszy jest „na zabezpieczeniu”. Modli się  codziennie jedną „ogólną” dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby  ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.

Dowódca zajmuje się:
 • Dbaniem o pełen skład plutonu (21 osób).
 • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.
 • Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).
 • Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Toruniu.
Wróć do spisu treści